Posts Tagged ‘מקורבים’

שעועית ברבוניה עם ירוקים וחרדל

. רב-ניצב-השר-פרופ'-נשיא-המדינה אינו מרבה להתראיין בימים אלה. הוא נשאר בבית, מוכה תדהמה בעקבות הקונספירציה האיומה הנרקמת נגדו. פיו הפעור, עיניו הפקוחות, ומבטו הנישא מעטרים את כותרות החדשות השכם והערב, אכן, כך נראית תדהמה. שתיקה ותדהמה. מקורביו, לעומת זאת, דווקא מדברים לא מעט בימים אלה. אומרים שהוא נדהם, כמו כדי להסביר לנו את התמונה פעורת הפה. […]