Posts Tagged ‘מחאת הדיור’

שלושה סנדוויצ'ים והגרלה יצירתית אחת

– אני כותבת את המילים הללו בדאגה כבדה, כאזרחית שומרת חוק וכמי שהמשטרה קרובה לליבה: ייתכן שיש להסגיר את א' לרשויות. ועם כל החיבה שיש לי אל הבחור הזה, אם אני לא אעשה זאת, מי יעשה. וכבן, כבוד השופטים, מעשה שהיה כך היה: א', שהוא הצלם של הבלוג הזה ושותפי לעוד כמה עניינים, נעצר ביום […]